Intro

Jachtárska škola – aktuálny cenník pre rok 2020

Kompletný zoznam kurzov a termínov

I. ZAČIATOČNÍCKY
21.03.-26.03.2020. 503 €
28.03.-02.04.2020. 503 €
04.04.-09.04.2020. 503 €
11.04.-16.04.2020. 503 €
18.04.-23.04.2020. 503 €
25.04.-30.04.2020. 503 €
02.05.-07.05.2020. 503 €
09.05.-14.05.2020. 587 €
16.05.-21.05.2020. 587 €
23.05.-28.05.2020. 587 €
30.05.-04.06.2020. 587 €
06.06.-11.06.2020. 587 €
13.06.-18.06.2020. 587 €
20.06.-25.06.2020. 685 €
27.06.-02.07.2020. 685 €
04.07.-09.07.2020. 685 €
11.07.-16.07.2020. 685 €
18.07.-23.07.2020. 685 €
25.07.-30.07.2020. 685 €
01.08.-06.08.2020. 685 €
08.08.-13.08.2020. 685 €
15.08.-20.08.2020. 685 €
22.08.-27.08.2020. 685 €
29.08.-03.09.2020. 685 €
05.09.-10.09.2020. 587 €
12.09.-17.09.2020. 587 €
19.09.-24.09.2020. 587 €
26.09.-01.10.2020. 587 €
03.10.-08.10.2020. 503 €
10.10.-15.10.2020. 503 €
17.10.-22.10.2020. 503 €
24.10.-29.10.2020. 503 €


II. Kurz pre pokročilých – jachtárska technika
21.03.-26.03.2020. 587 €
04.04.-09.04.2020. 587 €
11.04.-16.04.2020. 587 €
25.04.-30.04.2020. 587 €
02.05.-07.05.2020. 685 €
09.05.-14.05.2020. 685 €
23.05.-28.05.2020. 685 €
30.05.-04.06.2020. 685 €
06.06.-11.06.2020. 685 €
13.06.-18.06.2020. 769 €
27.06.-02.07.2020. 769 €
04.07.-09.07.2020. 769 €
18.07.-23.07.2020. 769 €
25.07.-30.07.2020. 769 €
01.08.-06.08.2020. 769 €
15.08.-20.08.2020. 769 €
22.08.-27.08.2020. 769 €
29.08.-03.09.2020. 685 €
05.09.-10.09.2020. 685 €
19.09.-24.09.2020. 587 €
03.10.-08.10.2020. 587 €
17.10.-22.10.2020. 587 €


Kurz pre pokročilých – cruising
18.04.-24.04.2020. 699 €
25.04.-01.05.2020. 699 €
02.05.-08.05.2020. 699 €
09.05.-15.05.2020. 727 €
16.05.-22.05.2020. 727 €
30.05.-05.06.2020. 727 €
20.06.-26.06.2020. 839 €
27.06.-03.07.2020. 839 €
11.07.-17.07.2020. 839 €
18.07.-24.07.2020. 839 €
25.07.-31.07.2020. 839 €
01.08.-07.08.2020. 839 €
08.08.-14.08.2020. 839 €
15.08.-21.08.2020. 839 €
22.08.-28.08.2020. 839 €
29.08.-04.09.2020. 839 €
05.09.-11.09.2020. 727 €
12.09.-18.09.2020. 727 €
19.09.-25.09.2020. 727 €
26.09.-02.10.2020. 727 €
03.10.-09.10.2020. 699 €


Skipperský kurz
23.03.-29.03.2019 924 €
11.05.-17.05.2019 937 €
05.10.-11.10.2019 937 €


Gurmánsky kurz so špecialistom
Živkom Matutinovičom
18.04.-24.04.2020. 825 €
23.05.-29.05.2020. 895 €
13.06.-19.06.2020. 895 €
04.07.-10.07.2020. 895 €
08.08.-14.08.2020. 895 €
12.09.-18.09.2020. 825 €
03.10.-09.10.2020. 825 €


KORČULA A VIS
06.06.-12.06.2020. 881 €
11.07.-17.07.2020. 881 €
12.09.-18.09.2020. 881 €
10.10.-16.10.2020. 797 €


DUBROVNIK
20.06.-26.06.2020. 909 €


Detox
26.09.-02.10.2020. 811 €


Otranto
02.05.-08.05.2020. 979 €


Skipper – zdokonalenie
21.03.-27.03.2020. 937 €
16.05.-22.05.2020. 965 €
10.10.-16.10.2020. 937 €
24.10.-30.10.2020. 937 €


Cena zahrňuje: Ubytovania na lodi, teoretická aj praktická časť kurzu, PHM

Cena nezahrňuje: Strava, parkovacie poplatky v bázach, pobytová taxa

Extra:Strava, strava pre inštruktora, náklady na ostatné maríny okrem domovskej bázy, parking, pobytová taxa 1 Eur/osoba a deň. Ubytovanie v kurzoch začiatočníckom, spinakrovom a pokročilých 2 cca 100 Kn/osoba a noc

**Gourmand course – strava je v cene

Storno podmienky:
Storno študenta:
V prípade, že študent chce zrušiť rezerváciu, v období 35 a viac dní pred nástupom je a storno zaslané písomne, má študent nárok na kompletnú náhradu vyplatenej sumy – 10% manipulačný poplatok.
V prípade odstúpenia od zmluvy v rozpätí 29 – 20 dní pred začiatkom dátum začiatku kurzu je storno poplatok 50%.
V prípade zrušenia menej ako 20 dní pred dátumom začiatku kurzu je stornopoplatok 100%. Škola sa bude snažiť miesto znovu obsadiť, pokiaľ sa to podarí, bude storpoplatok prehodnotený.

Zrušenie kurzu akadémiou ANA:
V prípade, že ANA musí zrušiť termín kurzu v dôsledku nepredvídaných okolností, oznámi to čo najskôr ústne i písomnou formou a klientovi bude vrátená suma v plnej výške.